Komplet marketing pro spolek DOBRATIČANé

Od roku 2019 spolupracujeme na projektu spolku Dobratičané, jehož cílem není nic menšího, než stimulovat a podporovat společenský a kulturní život v podbeskydské obci Dobratice.

Spolek Dobratičané by měl být komunitním projektem, který prostřednictvím souboru projektů na rozličné cílové (sociální a věkové) skupiny by měl podporovat potkávání a socializaci lidí v obci.

Aby měl spolek potenciál oslovit občany obce, musí komunikovat jasně, napřímo a přátelsky. Lidé rovněž vítají pocit sounáležitosti.

A právě s akcentem sounáležitosti jsme pro spolek vytvořili značky – se srdcem v logotypech a motty „Fajn lidé/místo v Podbeskydí“.

Komunita na Facebooku

Kde jinde začít s komunitním projektem než na nejsilnější komunitní platformě. Na Facebooku jsme vytvořili uzavřenou komunitní skupinu, do níž jsme pozvali pár obyvatel obce. Obsahově jsme pravidla nastavili publikování informací a novinek přínosných pro obyvatele obce.

Upravili jsme voice of tone, tak, aby opět odrážel pocit sounáležitosti – ve skupině vykáme, avšak oslovujeme křestním jménem a obecně členy oslovujeme jako „sousedé“.

Michal Birkáš, CEO GrandBrand.cz

Za rok se do skupiny přidalo téměř 400 členů, což je větší třetina všech obyvatel obce Dobratice.

Tento web používá cookies.